USLOVI BORAVKA – RTANJ

 

Hvala vam što ste izabrali baš Rtanj!

Kako bismo vam osigurali komfor koji zaslužujete, kao i što bolje korisničko iskustvo, molimo vas da se prvo upoznate sa opštim uslovima boravka.

Dobrodošli!

 

 • O RTNJU

Rtanj poseduje 74 smeštajne jedinice koje uključuju sobe, apartmane i višekrevetne duplekse. Smeštaj je na bazi polupansiona, po ceni koja se utvrđuje prilikom rezervacije boravka. Rtanj se obavezuje da će rezervisanu uslugu realizovati na unapred opisan i definisan način, osim u slučajevima vanrednih okolnosti (rat, nemiri, terorističke akcije, elementarne nepogode i sl.)

 • REZERVACIJE I UPLATE

Rezervacije aranžmana mogu se izvršiti na tri načina:

 • pozivom recepcije
 • putem platforme Booking.com
 • putem sajta rtanj.rs

Naplata aranžmana se vrši u dinarima, po srednjem kursu Narodne Banke Srbije.

Rezervacija putem telefona

Ukoliko gost rezerviše smeštaj u Rtnju putem telefona, dužan je da na osnovu dobijenog predračuna uplati avans u definisanom iznosu (50% cene aranžmana) kako bi rezervacija bila potvrđena. Tek nakon uplate avansa, rezervacija se smatra potvrđenom i prihvaćenom. Preostali iznos cene aranžmana otplaćuje se nakon uplate avansa, a pre nego što se gost prijavi u objektu, prema utvrđenom tempu uplata. Celokupan iznos se uplaćuje najkasnije 8 dana pre započinjanja aranžmana.

Ukoliko se poslednja rata, u dogovoru sa Rtnjem, plaća u samom objektu prilikom registracije boravka, gost može da plati preostali iznos platnim karticama ili kešom.

Rezervacija putem platforme Booking.com

Ukoliko gost rezerviše smeštaj u Rtnju putem platforme Booking.com, primenjuju se plan otplate prema pravilniku i na način koji je propisan na datoj platformi u trenutku rezervacije smeštaja. 

 • OTKAZIVANJE REZERVACIJE

U slučaju nepojavljivanja, otkazivanja ili skraćenja boravka, Rtanj zadržava pravo naplate u skladu sa politikom naknade štete.

Ukoliko je rezervacija kreirana na platformi Booking.com, u slučaju nepojavljivanja, otkazivanja ili skraćenja boravka, primenjuje se pravilnik o otkazivanju koji je propisan na datoj platformi u trenutku rezervacije smeštaja.

 

 • OBAVEZE RTNJA

Rtanj je dužan da se ponaša sa pažnjom dobrog organizatora u izvršenju usluga i snosi odgovornost za neizvršenje usluga ili dela usluga. Rtanj isključuje svaku odgovornost u slučaju više sile (tačka 1).

 • OBAVEZE GOSTIJU

Gost je dužan da se u objektu pridržava kućnog reda i da poštuje sve propise Rtnja. U slučaju nepoštovanja ovih obaveza, gost će se smatrati odgovornim za učinjenu štetu, a Rtanj odbacuje svaku odgovornost za štetu koju bi u tom slučaju mogao da pretrpi gost.

 • REKLAMACIJE

Ukoliko gost smatra da su usluge nepotpuno ili nekvalitetno izvršene, on može podneti zahtev za odštetu. Zahtev se podnosi u toku trajanja putovanja ili najkasnije po završetku putovanja na recepciji. Naknada po prigovoru ne može da iznosi više od ukupne realizovane cene aranžmana.

 • POPUSTI

Dete uzrasta do 3 godine starosti ima besplatan boravak. Dete uzrasta od 3 do 12 godina ima pravo na popust od 50% do 70% na cenu smeštaja u zavisnosti od toga da li koristi ležaj sa pratiocem.

 • BORAVIŠNA TAKSA

Visinu boravišne takse određuje Opština Raška i ona iznosi 120,00 dinara dnevno za odrasle osobe i 60,00 dinara dnevno za decu. Boravišna taksa nije uključena u cenu smeštaja, ali će se naći kao dodatna stavka na predračunu za rezervaciju smeštaja. Ukoliko gost ne plati boravišnu taksu prilikom uplate iznosa aranžmana, platiće je u hotelu prilikom registracije.

 • DOLAZAK U RTANJ

Sobe su na raspolaganju gostima i mogu se koristiti od 14h na dan dolaska i do 10h na dan odlaska. U momentu ulaska u sobu, sve uočene nedostatke prijavite upravi Rtnja ili na recepciji. Gost pri odlasku iz Rtnja mora ostaviti sobu u onakvom stanju u kakvom ju je zatekao.

 • POSEBNI ZAHTEVI

Na poseban zahtev gosta obezbeđujemo krevetac za bebe, prevoz do objekta, jela za goste na posebnom režimu ishrane, događaje i aktivnosti, team bulding-e, proslave, i dr. Ceo Rtanj – uprava i osoblje – nastoje da odgovore na sve molbe i zahteve gostiju kako bi obezbedili njihovo zadovoljstvo i višegodišnju lojalnost.

 

Navedeni uslovi boravka su informativnog tipa i podležu promeni.

Ukoliko imate dodatna pitanja, molbe ili zahteve, pišite nam na info@rtanj.rs

 

Hvala vam na ukazanom poverenju.

Rtanj, Kopaonik