25.11.2021.

Izjava o privatnosti

Rtanj Kopaonik d.o.o. (u daljem tekstu: “nas”, “mi”, ”naše”, “Rtanj”, “Rukovalac”, „veb-sajt“) vrlo ozbiljno shvata privatnost svakog pojedinca koji poseti našu internet stranicu www.rtanj.rs i koji sa nama podeli svoje lične podatke. Svako navedeno lice ima pravo da zna koje vrste informacija sakupljamo, zašto ih sakupljamo, kako se koriste, okolnosti pod kojima mogu biti izbrisane ili otkrivene, kao i pravo na njegov pristanak za korišćenje ovih informacija

Ova Politika privatnosti podataka (dalje: „Politika privatnosti“) obaveštava svakoga ko sa nama podeli svoje lične podatke o našoj politici privatnosti u vezi sa prikupljanjem, upotrebom, zadržavanjem i otkrivanjem njihovih ličnih podataka. Podatke posetilaca koristimo isključivo u cilju pružanja i unapređenja usluga Rtnja i iskustva koje posetilac ima na veb-sajtu Rtnja.

Pristupom na naš veb-sajt www.rtanj.rs,  kao i rezervacijom smeštaja u Rtnju, potvrđujete da ste saglasni sa prikupljanjem i korišćenjem prikupljenih informacija u skladu sa ovom Politikom privatnosti. Pre pribavljanja samih podataka, Rukovalac upoznaje Korisnike sa uslovima prikupljanja i dalje obrade tih podataka. Rukovalac pruža potpunu poverljivost, integritet i dostupnost podataka o ličnosti i drugih prikupljenih podataka. Podaci se obrađuju u skladu sa zakonom i to isključivo za specifične, jasne i pravno definisane svrhe i obrađuju na način koji je usklađen sa tim ciljevima. Ukoliko niste saglasni sa nekom odredbom, odnosno nekim od uslova predviđenih u ovoj Politici privatnosti, predlažemo da ne aplicirate za korišćenje usluga Rtnja. Predlažemo da detaljno pročitate ovu Politiku privatnosti i da se upoznate sa svim njenim odredbama kako biste dobili sve potrebe informacije koje se odnose na korišćenje vaših podataka i postupanjem Rtnja sa istima.

Vrste informacija koje prikupljamo, kako se prikupljaju i koriste

Pod informacijama koje prikupljamo podrazumevaju se svi podaci koji su prikupljeni ili dostavljeni na internet stranici www.rtanj.rs u cilju upoznavanja sa uslugama, rezervacijom ili plaćanjem usluga Rtnja. U nastavku pročitajte koje podatke prikupljamo i u koje svrhe.

Lični podaci

Lični podaci su podaci koji mogu biti upotrebljeni za identifikaciju živog pojedinca. Uvek nastojimo da obezbedimo da se Lični podaci koje obrađujemo ili kojima rukovodimo tretiraju na siguran način koji je u skladu sa svim važećim zakonima i propisima. Mi prikupljamo samo Lične podatke koje nam dobrovoljno date i koji su neophodni u poslovne svrhe, a tu spadaju odgovaranje na upite Korisnika, rezervacija ili realizacija usluga. 

Lični podaci mogu uključivati, ali nisu ograničeni na:

 • Ime i prezime, adresu, broj telefona, broj lične karte / pasoša, državljanstvo, datum rođenja, broj kartice;
 • E-mail adresu;
 • Podatke o upotrebi.

Mi možemo prikupiti/upotrebiti vaše Lične podatke u cilju:

 • rezervacije smeštaja; 
 • registracije gosta u objektu;
 • ispunjenja zakonske obaveze da inostrane goste prijavimo nadležnim organima Republike Srbije;
 • vođenja interne evidencije o prodatim uslugama Rtnja;
 • rada korisničke podrške i odgovaranje na upite Korisnika;
 • unapređivanja usluga koje nudimo u okviru Rtnja;
 • obaveštavanja o informacijama za koje Rukovalac smatra da bi vam bile od značaja u korišćenju usluga Rtnja;
 • istraživanja zadovoljstva Korisnika koje se vrši na dobrovoljnoj osnovi;
 • otklanjanja smetnji i rešavanje reklamacija koje postoje u vezi usluga Rtnja;
 • na vaš zahtev, da vas kontaktiramo sa biltenima, marketinškim ili promotivnim materijalima i drugim informacijama koje bi vas mogle zanimati;

i dr.

 • Podaci o upotrebi

Mi takođe možemo prikupljati informacije o tome kako se pristupa našoj internet stranici www.rtanj.rs i kako se koristi sadržaj koji je na njoj dostupan. U te svrhe, možemo imati uvid u podatke kao što su IP adresa Korisnika, informacije o uređaju ili sistemu koje uređaj koristi, lokaciju sa koje se pristupa veb-sajtu, i dr. Ovi podaci nisu Lični podaci i putem njih se ne može identifikovati živi pojedinac, već s eprikupljaju isključivo u vrhu statističke analize. 

Servis provajderi

Mi možemo angažovati treća pravna lica, institucije ili pojedince da nam olakšaju korišćenje usluga Rtnja, da nam pomognu u analiziranju kako se ove usluge koriste, kao i da vrše druge radnje u naše ime, a koje su povezane sa korišćenjem našeg veb-sajta i usluga. Ova treća lica imaju pristup vašim Ličnim podacima samo u cilju izvršavanja navedenih zadatka u naše ime i obavezane su da ih ne otkrivaju ili koriste u bilo koje druge svrhe.

Proces rezervacija usluga  vrši se preko servisa Serbian Bookers, tako da se svi Lični podaci koje Korisnik prilikom rezervacije ostavi, skladište na Serbian Bookers serveru pod uslovima koji su navedeni na internet stranici https://serbian-bookers.com/pravilnik-o-privatnosti-podataka/. Nakon što Korisnik ostavi svoje Lične podatke prilikom rezervacije usluga, mi koristimo samo one Lične podatke Korisnika koji su nam neophodni za realizaciju rezervisane usluge. Lični podaci mogu uključivati, ali nisu ograničeni na: broj telefona radi potvrde rezervacije, ime, prezime i broj identifikacionog dokumenta radi registracije gosta, i dr.

Google Analytics i kolačići

Možemo koristiti analitičke alate trećih lica u cilju nadgledanja i analiziranja upotrebe naše internet stranice i usluga.

 • Google Analytics

Google Analytics je usluga internet analitike koju nudi Google koja prati i izveštava o prometu na internet veb-sajtu. Google koristi prikupljene podatke da bi pratio i nadgledao upotrebu našeg servisa. Ovi podaci se dele sa drugim Google uslugama. Google može koristiti prikupljene podatke za personalizaciju oglasa sopstvene reklamne mreže. Možete da isključite mogućnost da vaša aktivnost na servisu bude dostupna Google Analytics-u instaliranjem dodatka za odustajanje od Google Analytics-a u vašem pretraživaču. Ovaj dodatak sprečava Google Analytics JavaScript (ga.js, analitics.js i dc.js) da deli informacije sa Google Analytics-om o aktivnosti vaših poseta. Za više informacija povodom prakse privatnosti Google-a, molimo da posetite Google Uslove privatnosti na internet stranici https://policies.google.com/privacy?hl=sr-Latn.

Naša usluga može sadržati linkove ka drugim internet stranicama kojima mi ne upravljamo. Ako kliknete na neki od tih linkova, bićete preusmereni na internet stranice tih trećih lica. Toplo vam savetujemo da proverite Politiku privatnosti internet stranice koju posećujete. Mi nemamo kontrolu i ne preuzimamo odgovornost za sadržaj usluga, politike privatnosti ili postupanje na internet stranicama trećih strana.

 • Facebook Pixel

Naš veb-sajt koristi Facebook Pixel, kako bismo mogli da pratimo posećenost stranice, kao i u svrhe remarketinga i promotivnih aktivnosti Rtnja. Za više informacija povodom prakse privatnosti kompanije Facebook, molimo da posetite Facebook Uslove privatnosti na internet stranici https://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo.

 • Mailchimp

U cilju prikupljanja e-mail adresa Korisnika i sprovođenja marketinških aktivnosti u kojima obaveštavamo Korisnike o novostima i ponudama, koristimo Mailchimp. 

Ako se Korisnik prijavi za našu promotivnu elektronsku poštu (newsletter) unosom njegove e-mail adrese na našem veb-sajtu,  koristićemo taj podatak kako bismo slali naš newsletter i informacije o našim ponudama i uslugama. Za prikupljanje e-mail adresa Korisnika putem našeg veb-sajta koristimo Mailchimp servis, a više o njihovoj politici privatnosti možete pročitati ovde http://mailchimp.com/legal/privacy/

U svakom trenutku Korisnik može da se odjavi sa naše e-mail liste klikom na link „Odjavi se“ koji se nalazi u dnu mejla koji šaljemo.

Izmena i ispravka Ličnih podataka

Mi možemo obrađivati vaše Lične podatke zato što:

 • ste nam dali odobrenje da to radimo (imamo vaš pristanak);
 • treba da realizujemo prodaju usluga koju ste rezervisali putem našeg veb-sajta;
 • obrada je u našem legitimnom interesu i ne preglasava vaša prava;
 • moramo da se pridržavamo zakona.

Rtanj Kopaonik d.o.o. ima za cilj da preduzme sve razumne korake kako bi vam omogućio da ispravite, izmenite, izbrišete ili ograničite upotrebu vaših Ličnih podataka. Ukoliko želite da budete informisani koje Lične podatke o vama posedujemo i ukoliko želite da isti budu uklonjeni iz naših sistema, molimo da nas kontaktirate.

Korisnici čiji se podaci obrađuju i čuvaju imaju sledeća prava na zaštitu podataka:

 • pravo na ažuriranje ili brisanje podataka koje imamo o vama. Kad god je to moguće, možete zatražiti brisanje vaših Ličnih podataka. 
 • Pravo ispravljanja – Imate pravo na ispravljanje svojih podataka ako su te informacije netačne ili nepotpune.
 • Pravo na kopiju – Imate pravo na to da nam zatražite da vam dostavimo kopiju vaših ličnih podataka koje obrađujemo.
 • Pravo na prenosivost podataka – Imate pravo da vam se dostavi kopija informacija koje imamo o vama.
 • Pravo na prigovor – Imate pravo da u svakom trenutku uložite prigovor na obradu ličnih podataka koja  je potrebna radi ostvarenja naših legitimnih interesa, a mi ćemo, ukoliko postoje zakonski razlozi za to, prekinuti sa takvom obradom.  
 • Pravo na povlačenje saglasnosti – Takođe imate pravo da u bilo kom trenutku povučete svoj pristanak u sitacijama kada se oslanjamo na vaš pristanak da obrađujemo vaše Lične podatke. Molimo imajte na umu da možemo tražiti da potvrdite svoj identitet pre nego što odgovorimo na takve zahteve.

Rukovalac može da odbije zahtev Korisnika koji se odnose na neko/neka napred navedena prava, a radi poštovanja zakonskih i predefinisanih obaveza, kao i u slučaju sumnje u identitet osobe koja podnosi zahtev. U slučaju da odbije da postupi po zahtevu Korisnika, Rukovalac će o tome na pogodan način obavestiti Korisnika.

Zadržavanje podataka

Garantujemo vam da ćemo zadržati vaše Lične podatke samo onoliko dugo koliko je neophodno za svrhe utvrđene ovom Politikom privatnosti. Zadržaćemo i koristićemo vaše Lične podatke u meri koja je neophodna da bismo ispunili vaše zahteve, naše zakonske obaveze (na primer, ako smo dužni da vaše podatke zadržimo u skladu sa važećim zakonima), da rešimo sporove i sprovedemo naše ugovore i politike.

Podatke o upotrebi takođe zadržavamo za potrebe interne analize. Podaci o upotrebi se obično čuvaju tokom kraćeg vremenskog perioda, osim kada se ti podaci koriste za jačanje sigurnosti ili za poboljšanje funkcionalnosti našeg rada i usluga ili kada smo zakonski obavezani da ih zadržimo u dužem vremenskom periodu.

Prenos podataka

Vaši podaci, uključujući Lične podatke, mogu se preneti i održavati na računarima koji se nalaze van vaše države, provincije, države ili druge državne nadležnosti gde se zakoni o zaštiti podataka mogu razlikovati od onih iz vaše nadležnosti.

Ako se nalazite van Srbije i odlučite da nam date informacije, molimo da imate u vidu da podatke, uključujući Lične podatke, prenosimo i obrađujemo u Srbiji.

Vaša saglasnost sa ovom Politikom privatnosti praćena dostavom navedenih podataka predstavlja ujedno vaš pristanak na ovaj prenos.

Osiguravamo vas da preduzmemo sve razumno neophodne korake kako bismo osigurali da se vaši podaci tretiraju na siguran način i u skladu sa ovom Politikom privatnosti te da se prenos vaših Ličnih podataka u neku organizaciju ili državu neće vršiti ukoliko kod njih nije uspostavljena adekvatna kontrola, uključujući tu i sigurnost vaših podataka i drugih ličnih podataka.

Otkrivanje podataka u cilju sprovođenja zakona

Mi trećim licima dobrovoljno ne dajemo bilo koje Lične podatke koji su nam dostavljeni bez izričitog pristanka Korisnika. Ipak, pod određenim okolnostima, kada nam to nalaže zakon ili po osnovanom zahtevu državnih organa (npr. Suda), moguće je da ćemo biti dužni da vaše Lične podatke otkrijemo.

U dobroj veri da je takva akcija neophodna, možemo otkriti vaše Lične podatke:

 • u cilju ispunjavanja zakonske obaveze;
 • da bismo zaštitili i odbranili naša prava ili imovinu;
 • da bismo sprečili ili istražili moguće zloupotrebe u vezi sa korišćenjem naše internet stranice i usluga;
 • da bi se zaštitila lična sigurnost Korisnika naše internet stranice ili javnosti;
 • da bi se zaštitili od pravne odgovornosti.

Sigurnost podataka

Sigurnost vaših podataka je za nas važna, ali imajte na umu da nijedan način prenosa podataka putem interneta ili način elektronskog skladištenja nisu 100% sigurni. Iako se trudimo da koristimo komercijalno prihvatljiva sredstva za zaštitu vaših Ličnih podataka, ne možemo garantovati njihovu apsolutnu sigurnost.

Izmene Politike privatnosti

S vremena na vreme možemo da ažuriramo svoju Politiku privatnosti. Obaveštavaćemo vas o svim promenama tako što ćemo na ovoj stranici objaviti novu Politiku privatnosti. Pre nego što promene stupe na snagu i mi ažuriramo „datum stupanja na snagu“ na vrhu strane Politike privatnosti, obavestićemo vas o ovim izmenama putem e-pošte i/ili istaknutog obaveštenja na internet stranici www.rtanj.rs. Savetujemo vam da periodično pregledate ovu Politiku privatnosti radi praćenja bilo kakvih promena. Promene ove Politike privatnosti stupaju na snagu kada se objave na ovoj stranici.

Kontaktirajte nas

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja povodom ove Politike privatnosti, molimo da nas kontaktirate putem e-mail adrese info@rtanj.rs