Kućni red

 • Posle 22 sata u sobama nije dozvoljeno glasno puštanje muzike
 • Pušenje nije dozvoljeno u sobama ni u trpezariji
 • Posedovanje i korišćenje opojnih sredstava u Hotelu je najstrože zabranjeno. Prekršilac će momentalno biti udaljen iz Hotela i protiv njega će biti podneta prijava MUP-u.
 • Gosti su obavezni da paze na higijenu u sobama.
 • U momentu ulaska u sobu sve uočene nedostatke prijaviti upravi Hotela, ili na recepciji.
 • Gost pri odlasku iz Hotela mora ostaviti sobu u onakvom stanju u kakvom ju je zatekao.
 • Šteta načinjena u toku boravka se posebno naplaćuje.
 • Šank u kamin sali se zatvara u 1 sat, osim u izuzetnim slučajevima koje odobrava Uprava Hotela.
 • Muzika na razglasu se pušta isključivo sa medija koji pripadaju Hotelu.
 • Fizički i glasni verbalni obračuni u Hotelu su zabranjeni. Prekršioci će odmah biti udaljeni iz Hotela.
 • Nije dozvoljeno parkiranje vozila na platou ispred Hotela, osim za službena vozila Hotela.
 • U ski cipelama nije dozvoljeno hodanje van zajedničkih prostorija.
  Ključeve od soba gosti treba da ostave na recepciji.

Uprava Doma

Novo

Zimska sezona 2019/20

Dragi naši Rtnjevci, počinjemo sa prodajom paket

Leto 2019. u Rtnju – cenovnik

Cene prolece-leto-jesen 2019 možete preuzeti sa

ThemeBox

Vremenska prognoza

open/close

ThemeBox1

Web kamera

open/close